Εφορευτικο συμβουλιο

Εφορευτικό συμβούλιο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας σύμφωνα με το Ν. 3149/2003 διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και το Διευθυντή. Το Ε.Σ. είναι πενταμελές και αποτελείται από άτομα που προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής. Ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών είναι τριετής. Με την 61163/Γ3/20-04-2015 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 296 ΥΟΔΔ/28-04-2015, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συγκροτήθηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

Παπαθεμιστοκλέους- Γαϊτανίδου Φρειδερίκη, Φιλόλογος, Πρόεδρος.
Καραγιάννη- Μήτσιου Ελένη, Συνταξιούχος φιλόλογος, Αντιπρόεδρος.
Δημάρατου Αικατερίνη, Χημικός μηχανικό, Μέλος
Τουφίδης Σωτήριος,  Εκδότης Περιοδικού «Κόνιτσα», Μέλος
Ζήνδρος Βασίλειος, Δάσκαλος , Μέλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Ντάφλης Δημήτριος, Συνταξιούχος δάσκαλος,  αναπληρωματικός του Προέδρου
Παπαμιχαήλ Ελένη, Έμπορος
Ζδράβου Βασιλική, Διευθύντρια ΕΛΤΑ
Σκορδάς Σπυρίδων, Φυσικός
Τσούβαλη Αικατερίνη, Συνταξιούχος φιλόλογος