ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Διακήρυξης 2/2019, CPV 85312300-2)

Κατακύρωση προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης επιχειρηματικότητας της περιοχής, πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου «Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» (Αρ. Διακήρυξης 2/2019, CPV 85312300-2).

Προσωρινός_Ανάδοχος_ΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment