Δωρεα βιβλιων απο το Κ.Ι.Κ.Π.Ε.

 
Δημοσιεύτηκε στις 21/09/2018, από admin

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στο πλαίσιο των συνεργασιών που αναπτύσσει για μια ακόμη φορά εντάχθηκε στις δράσεις του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) (ΚΙΚΠΕ) και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Future Library.
Τον Ιούλιο παρέλαβε ως δωρεά από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου» μέσω του «Future Library» (Future Library) 513 βιβλία, τα οποία θα εμπλουτίσουν τη συλλογή της. Πρόκειται για βιβλία ποικίλουπεριεχομένου και ενδιαφέροντος, αξιόλογων και πρόσφατων εκδόσεων, που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά πνευματικά ενδιαφέροντα και ποικίλες κατηγορίες χρηστών.
Το «Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου» έχει ως στόχο την ετήσια υλοποίηση δράσεων, οι οποίες προωθούν το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο φορέων και οργανισμών που συνεισφέρουν στην πνευματική, πολιτιστική και εκπαιδευτική ανύψωση του τόπου μας. Η παρούσα δωρεά προς τη βιβλιοθήκη μας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δωρεών του 2018 που έχει επιλέξει να κάνει το ΚΙΚΠΕ μέσα από την αξιολόγηση και επιλογή 13 βιβλιοθηκών της χώρας, με γνώμονα το έργο που επιτελούν και τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την ενίσχυση και προώθηση της πνευματικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ανόρθωσης των πολιτών της περιοχής τους.
Το σύνολο της δωρεάς παρουσιάστηκε σε επίσημη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Αυγούστου και θα παραμείνει σε έκθεση στους χώρους της βιβλιοθήκης μας ως τις 29 Σεπτεμβρίου 2018.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τόσο το «Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου» όσο και το «Future Library» για τη στήριξη που προσφέρουν στη βιβλιοθήκη μας μέσω αυτής της δωρεάς σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα. Η δωρεά αφού επεξεργαστεί βιβλιοθηκονομικά θα ενταχθεί στη συλλογή της βιβλιοθήκης, ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί από τους χρήστες μέσω του δανεισμού.