Εθνικη βιβλιοθηκη της Ελλαδος

 
Δημοσιεύτηκε στις 07/11/2017, από admin

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος συγκροτείται για να βοηθήσει τις Ακαδημαϊκές, Ερευνητικές, Δημόσιες, Δημοτικές, και σχολικές βιβλιοθήκες να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό τους.

 

Φιλοδοξεί να γίνει το μέσο ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσης και επαγγελματικής επικοινωνίας ανάμεσα στις βιβλιοθήκες, να αναλάβει πρωτοβουλίες επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους υπαλλήλους των βιβλιοθηκών, να σχεδιάζει και να οργανώνει πανελλήνιες και διεθνείς δράσεις, όπως εκστρατείες ή συνέδρια και να προσφέρει διαρκή υποστήριξη και ενημέρωση στις βιβλιοθήκες – μέλη του.

Στον οργανωτικό τομέα προσφέρει βιβλιοθηκονομική υποστήριξη με τη δημιουργία κοινών καταλόγων και προάσπιση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών θέσεων των βιβλιοθηκών έτσι ώστε στο μέλλον οι βιβλιοθήκες να βρεθούν στο επίκεντρο κάθε κοινότητας. Τέλος, με την κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόκειται να διεκδικήσει με αξιώσεις συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα.

Αναδεικνύοντας τις συνεργασίες ανάμεσα στις βιβλιοθήκες και εισάγοντας καινοτόμες μεθόδους ανάπτυξης υπηρεσιών και προγραμμάτων τα οποία κάθε βιβλιοθήκη δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει μόνη της, με προσεκτικά βήματα, επιχειρούμε να αλλάξουμε από κοινού και ριζικά το τοπίο των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα σήμερα.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας συμμετέχει στο Δίκτυο από το 2015 και έχει ήδη υλοποιήσει 3 καλοκαιρινές εκστρατείες και το Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας «Συλλέγω εμπειρίες».

 

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://network.nlg.gr/