ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ( ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ )

Κατά το διάστημα 16-24 Ιανουαρίου το σύνολο των μαθητών του Γυμνασίου Κόνιτσας επισκέφθηκε ανά τμήμα την Βιβλιοθήκη και παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο « Εισαγωγή στην τρισδιάστατη ( 3D ) εκτύπωση. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα να μετατραπεί μια απλή ιδέα σε απτό αντικείμενο. Γνώρισαν τους τρόπους δημιουργίας των αντικειμένων ( δημιουργία με καλούπι, αφαιρετική δημιουργία, προσθετική δημιουργία ) μέσα από πληροφοριακό και οπτικοακουστικό υλικό. Στη συνέχεια έγινε επίδειξη λογισμικού, από το οποίο μπορεί ένας αρχάριος να δημιουργήσει το δικό του αντικείμενο, ενώ στο τέλος έγινε εκτύπωση ώστε να κλείσει ο κύκλος της δημιουργίας από την ιδέα μέχρι την εκτύπωση του αντικειμένου.