ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ( 3D PRINTING ) – 2023-2024

Οι μαθητές γνώρισαν τις τεχνικές δημιουργίας αντικειμένων που επικρατούν σήμερα στη βιομηχανία, πώς φτιάχνονται τα πράγματα μέσω της αφαιρετικής και προσθετικής δημιουργίας και τέλος πώς δημιουργεί αντικείμενα ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής. Μέσα από το δωρεάν λογισμικό (ιστοσελίδα) TinkerCAD δόθηκαν οι βασικές οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να σχεδιάσει ή να τροποποιήσει ένα αντικείμενο ενώ από το λογισμικό του εκτυπωτή έγινε η κοστολόγηση και η προεπισκόπηση της εκτύπωσης. Τέλος δόθηκε μια εκτύπωση ώστε να είναι σε θέση όλοι οι μαθητές να δούνε σε πραγματικό χρόνο πώς γίνεται στην πράξη η δημιουργία σε στρώσεις.

Γυμνάσιο Δελβινακίου ( ΔΕΚ 2023 )

Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής ( ΑΠΡ 2024 )