ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2023)

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Κόνιτσας επισκέφτηκαν την Βιβλιοθήκη και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στην τρισδιάστατη εκτύπωση». Αφού έγινε αναφορά στα είδη δημιουργίας ( προσθετική και αφαιρετική ) αναλύθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν μια τρισδιάστατη εκτύπωση και μέσα από το λογισμικό TinkerCAD σχεδιάστηκε ένα αντικείμενο. Όσο λάμβανε χώρα η τρισδιάστατη εκτύπωση του αντικειμένου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κάνουν εικονική περιήγηση ( VR ) σε μέρος του περιεχομένου που φτιάχτηκε στα πλαίσια του προγράμματος Virtualand ( Δρακόλιμνη Τύμφης και παλαιά αγορά των Ιωαννίνων )

Α' ΤΑΞΗ ( 09/03/2023 )