ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ( STOP MOTION )

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

Το Γυμνάσιο Δολιανών επισκέφθηκε την Βιβλιοθήκη μας στις 21/11/2023 και παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» κάνοντας χρήση της τεχνικής STOP MOTION. Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό οι μαθητές παρακολούθησαν αποσπάσματα από διάσημες ταινίες που έχουν φτιαχτεί με αυτή τη μέθοδο, έμαθαν πως παράγονται τα έργα αυτά από την οπτική γωνία του δημιουργού ενώ έγινε και ο συσχετισμός μεταξύ του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού εξοπλισμού. Έγιναν σαφής έννοιες όπως καρέ/δευτερόλεπτο, το πράσινο πανί, η εναλλαγή σκηνών κ.α. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια μικρή ταινία ( με κομμάτια χαρτιού – paper cut ) ώστε να γίνει επίδειξη του λογισμικού ενώ ηχητικά εφέ προστέθηκαν σε αυτή με στόχο να φτάσει πιο κοντά στο τελικό προϊόν. Στο τέλος οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την τεχνική αυτή σε 3 διαφορετικά ρυθμισμένους χώρους εργασίας δημιουργώντας τις δικές τους σκηνές.