Εφορευτικο συμβουλιο

 
Δημοσιεύτηκε στις 07/11/2017, από admin

Εφορευτικό συμβούλιο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας σύμφωνα με το Ν. 3149/2003 διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και το Διευθυντή. Το Ε.Σ. είναι πενταμελές και αποτελείται από άτομα που προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής. Ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών είναι τριετής. Με την 80222/Γ4/17-05-2018 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/29-05-2018), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συγκροτήθηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

Ζήνδρος Βασίλειος,  Δάσκαλος, Πρόεδρος
Παπαθεμιστοκλέους- Γαϊτανίδου Φρειδερίκη, Φιλόλογος, Αντιπρόεδρος
Καραγιάννη- Μήτσιου Ελένη, Συνταξιούχος φιλόλογος
Δημάρατου Αικατερίνη, Χημικός μηχανικός
Ζδράβου Βασιλική, Διευθύντρια ΕΛΤΑ Ιωαννίνων

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Ντάφλης Δημήτριος, Συνταξιούχος δάσκαλος,  αναπληρωματικός του Προέδρου
Παπαμιχαήλ Ελένη, Έμπορος
Σκορδάς Σπυρίδων, Φυσικός
Τσούβαλη Αικατερίνη, Συνταξιούχος φιλόλογος
Τουφίδης Σωτήριος,  Εκδότης Περιοδικού «Κόνιτσα», Μέλος