ιστορικο / αποστολη

 
Δημοσιεύτηκε στις 07/11/2017, από admin

Ιστορικό- αποστολή:

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας ιδρύθηκε  με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ.365 στις 12 Αυγούστου 1960.

Η νομική της μορφή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ/Α/141/10.6.2003). Υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται. Διοικείται από πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τον  πυρήνα της πρώτης συλλογής των βιβλίων αποτέλεσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας  η οποία ενσωματώθηκε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη. Ο επιφανής λόγιος κονιτσιώτης Νίκος Τσάκας δώρισε στη βιβλιοθήκη περίπου 3.500 βιβλία και η συλλογή άρχισε να εμπλουτίζεται με δωρεές από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, την Τράπεζα της Ελλάδος και μεμονωμένων φίλων της βιβλιοθήκης. Σήμερα, η συλλογή εμπλουτίζεται με αγορές έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού και δωρεές νομικών ή φυσικών προσώπων.

Η Βιβλιοθήκη με την ίδρυσή της ως Δημοτική στεγάστηκε σε χώρο του παλαιού Δημαρχείου. Στη συνέχεια ως Δημόσια με πρωτοπόρους τον κ. Χριστοφόρο Χατζή, Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης, τον Δήμαρχο Κόνιτσας κ. Κων/νο Ρούση και τον λόγιο και δωρητή της Βιβλιοθήκης κ. Νικόλαο Τσάκα στεγάσθηκε στο κτίριο της Πνευματικής στέγης, για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο Νέο Δημαρχείο και τα τελευταία χρόνια στη Δημοτική Αγορά της Κόνιτσας.

Την τελευταία δεκαετία η Βιβλιοθήκη πραγματοποίησε μια αλματώδη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο αναγνωστικό κοινό. Οι συλλογές της περιλαμβάνουν σήμερα 55.000 τόμους βιβλίων και μεγάλο αριθμό οπτικοακουστικού υλικού, και παραδοσιακής μουσικής σε δίσκους βινυλίου. Διαθέτει ψηφιακή βιβλιοθήκη με ψηφιοποιημένα περισσότερα από 1000 έντυπα τεκμήρια, 500 φωτογραφίες και 200 ώρες οπτικοακουστικού υλικού που αφορούν τον πολιτισμό και την ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας. Καθόλη τη διάρκεια του έτους υλοποιεί εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, διοργανώνει καλλιτεχνικές εκθέσεις και σεμινάρια για διάφορα θέματα γενικού ενδιαφέροντος, παρουσιάσεις βιβλίων, συγγραφέων, ποιητών κλπ.

Όραμά μας είναι η λειτουργία της βιβλιοθήκης ως ένα ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, η παροχή ελεύθερης και ίσης πρόσβασης στην πληροφορία για όλους τους πολίτες και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χρηστών της βιβλιοθήκης.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στις πληροφορίες, να ενθαρρύνουμε την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών, να υποστηρίζουμε και την ανάγνωση, να ικανοποιούμε και να διευκολύνουμε τις ανάγκες των πολιτών για επικοινωνία, να υποστηρίζουμε τη δια βίου μάθηση, να ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα των παιδιών και των εφήβων, να διατηρούμε και να προωθούμε την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες

Εμπνεόμαστε από τις αξίες της εμπιστοσύνης στην αποστολή της βιβλιοθήκης και στην αφοσίωσή μας στον Οργανισμό, της ακεραιότητα και της άριστης εξυπηρέτηση, της καινοτομίας και της διάθεσης μας για συνεχή αλλαγή, της υπευθυνότητας και της συνεργασίας με παρεμφερείς οργανισμούς και ομάδες πολιτών.

Οι στόχοι μας για τα επόμενα χρόνια είναι να αυξήσουμε την κουλτούρα της ανάγνωσης και της δια βίου απόκτησης δεξιοτήτων, να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τη χρήση του χώρου της βιβλιοθήκης από τα μέλη της τοπικής κοινωνίας ως τόπο συνάθροισης, να επενδύσουμε σε ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με στόχο την ανάπτυξη της ανάγνωσης και της δημιουργικότητας, να εξετάσουμε νέες ψηφιακές δυνατότητες προκειμένου να αυξήσουμε την πρόσβαση στην τοπική συλλογή και να διαφυλάξουμε τη διατήρησή της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να αποκτήσουμε έντυπο και ψηφιακό υλικό ποικίλου περιεχομένου, να αναπτύξουμε την πρόσβαση σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης σε επιμορφωτικά σεμινάρια, να αναζητήσουμε νέες συνεργασίες σε τοπικό ή διεθνή επίπεδο και φυσικά να αυξήσουμε τον αριθμό των μελών μας και των δανειζομένων τεκμηρίων.