ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΧΟΥΜΕ...ΘΕΜΑ
Λογοτεχνικοί τόποι
Και οι εικόνες είναι λογοτεχνικοί τόποι!

Η κινητή μονάδα της Βιβλιοθήκης επισκέφθηκε το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Διστράτου. Υλοποιήσαμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο " Και οι εικόνες είναι λογοτεχνικοί τόποι!" Σκοπός του προγράμματος ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά παρατηρώντας συγκεκριμένες εικόνες αξιόλογων βιβλίων πως ένα τόπος στη λογοτεχνία ορίζεται, όχι μόνο περιγράφοντας το φυσικό περιβάλλον, αλλά ενσωματώνοντας σ’ αυτή την περιγραφή αισθήσεις, συναισθήματα, σκέψεις, εντάσσοντας σ’ αυτόν πρόσωπα που τον κατοικούν και τέλος χτίζοντας μια πλοκή, όπου αυτός ο τόπος είναι καθοριστικός στην εξέλιξή της.
Η δράση σχεδιάστηκε για το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΕΒ) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας από την κα. Ειρήνη Βοκοτοπούλου και υλοποιήθηκε από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.