Κινητη βιβλιοθηκη

 
Δημοσιεύτηκε στις 07/11/2017, από admin

ΚΙΝΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Κόνιτσας διαθέτει μία Κινητή Μονάδα, η οποία εξυπηρετεί  κοινότητες που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε άλλη σταθερή βιβλιοθήκη και αποτελεί μέρος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ακολουθώντας τη νομοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την πολιτική διαχείρισης συλλογής και παροχής υπηρεσιών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) ΙΙ, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ξεκίνησε την υλοποίηση του Προγράμματος κατά το σχ. έτος 1999-2000. Εξυπηρετούσε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ιωαννίνων και Καστοριάς.

Στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Δημιουργία Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας έγινε η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και δικτυακού εξοπλισμού στο χώρο της σταθερής βιβλιοθήκης και η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για τη διασύνδεση της Κινητής Βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου.

Στόχοι της Κινητής Βιβλιοθήκης είναι η συμπλήρωση και ενίσχυση τη σχολικής πράξης με πληροφοριακό υλικό και τεχνολογικά μέσα, η ανάδειξη δρόμων ενημέρωσης και πληροφόρησης τόσο για τους μαθητές, όσο και τους εκπαιδευτικούς και η προβολή νέων τρόπων ψυχαγωγίας και εναλλακτικών μορφών προσέγγισης της πληροφορίας, είτε μέσω των βιβλίων είτε με τη χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης.

Η συλλογή της Κινητής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει περίπου 11.000 τίτλους έντυπου υλικού και 150 τίτλους οπτικο-ακουστικού υλικού. Καλύπτονται όλα τα γνωστικά αντικείμενα που ζητούνται από την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.

Σήμερα επισκέπτεται σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των καλλικρατικών δήμων Κόνιτσας και Πωγωνίου σε μηνιαία βάση. Κατά τις επισκέψεις στα δημοτικά σχολεία υλοποιούνται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές.