ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 
Δημοσιεύτηκε στις 07/11/2017, από admin

Προσωπικό

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας εργάζονται σήμερα οι εξής:

Μόνιμο προσωπικό:

  1. Περσεφόνη Ντούλια, MSc Βιβλιοθηκονόμος Π.Ε.,  αναπληρώτρια Προϊσταμένη διεύθυνσης.
  2. Καραφέρης Θωμάς ΤΕ Πληροφορικής

Με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου:

  1. Πολυχρόνης Καραγιάννης, Δ.Ε. Οδηγών
  2. Παναγιώτης Πάντος, Δ.Ε. Οδηγών
  3. Λαμπρινή Φίλιου, Π.Ε. Διοικητικών Υπαλλήλων.

Αποσπασμένο προσωπικό:

-