Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, στο πλαίσιο της σειράς δράσεων ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ που διοργανώνει η Δημόσια Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, συζήτηση με θέμα "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" και εισηγητή τον κύριο Γιάννη Σταύρου, Διδάκτορα εκπαιδευτικό, Προϊστάμενο ΚΕΔΑΣΥ και την κα. Ντίνα Καστάνη, εκπαιδευτικό, πρώην Σχολική Σύμβουλο.