ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ

Η Βιβλιοθήκη μας γέμισε τέρατα! Μικρά και μεγάλα, περίεργα και ακόμα πιο περίεργα, άγρια και πιο άγρια!

Η δράση σχεδιάστηκε για το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΕΒ) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - NationalLibrary of Greece) από την κα. Ειρήνη Βοκοτοπούλου (Irini Vokotopoulou) και υλοποιήθηκε από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

Δεύτερο Δημοτικό σχολείο Κόνιτσας ( Νοέμβριος 2023 )

Με τους μαθητές της Γ’ και Δ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας, ανοίξαμε τα βιβλία μυθολογίας της βιβλιοθήκης και μάθαμε για τα τέρατα, τις ιστορίες τους και τους ήρωες που τελικά τα νίκησαν!

 

Δημοτικό Σχολείο Παρακαλάμου ( ΔΕΚ 2023 )

Με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παρακαλάμου, ανοίξαμε τα βιβλία μυθολογίας της βιβλιοθήκης και μάθαμε για τα τέρατα, τις ιστορίες τους και τους ήρωες που τελικά τα νίκησαν!

1ο Δημοτικό Σχολείο Κόνιτσας ( ΔΕΚ 2023 )

3ο Δημοτικό Σχολείο Κόνιτσας ( ΔΕΚ 2023 )