ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εισαγωγή στη ρομποτική ( Πρωτοβάθμια )

Εισαγωγή στη ρομποτική ( δευτεροβάθμια )

Εισαγωγή στη τρισδιάστατη εκτύπωση ( 3D printing )